PRESSEMEDDELELSE: 60.000 har hævet deres efterlønsbidrag skattefrit

Pressemeddelelse Beskaeftigelsesministeriet Logo 3

I første halvår af 2018 havde medlemmer af efterlønsordning mulighed for at få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Den mulighed greb godt 60.000 viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Knap 60.700 personer valgte i første halvår af 2018 at benytte
sig af muligheden for at få tilbagebetalt deres efterlønsbidrag
skattefrit. Muligheden for en skattefri udbetaling var en del af Aftale
om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017, som den tidligere regering
og Dan…

Pressemeddelelser

Læs hele pressemeddelelsen her:

https://pressemeddelelse.dk/pressemeddelelser/offentlig-forvaltning-og-forsvar-socialsikring/pressemeddelelse-60-000-har-haevet-deres-efterloensbidrag-skattefrit/?feed_id=1639&_unique_id=5e767e6febdd1

Kode: 5e767e6fec1c7