PRESSEMEDDELELSE – De nordisk-baltiske lande indgår aftale med IMF om analyse af grænseoverskridende risici for hvidvask og terrorfinansiering i regionen

Pressemeddelelse Finanstilsynet Logo

De otte nordisk-baltiske lande har taget initiativ til at bede Den Internationale Valutafond (IMF) om at foretage en analyse af trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering på tværs af regionen.

De nordisk-baltiske lande har på eget initiativ bedt IMF om at analysere de vigtigste trusler og sårbarheder forbundet med hvidvask og terrorfinansiering i regionen set i lyset af den indbyrdes sammenhæng i de finansielle systemer og især de mange grænseoverskridende netværk og…

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen!

Pressemeddelelsens kode: 600a891ed808c