PRESSEMEDDELELSE: Elkabler fjernes ved Åstrup og Starup

PRESSEMEDDELELSE Elkabler fjernes ved Aastrup og Starup

Det er Elnetselskabet N1 A/S, der fjerner gamle, udtjente elkabler hen over Starup Hede og under Haderslev Fjord.

Strandengen ved Åstrup, der består af tagrør, som er beskyttet natur.

Haderslev Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave elkabler ved Haderslev Fjord op. Gravearbejdet skal foregå gennem beskyttet natur, hvorfor en dispensation er nødvendig for at kunne fjerne kablerne.

Ved Åstrup ligger elkablerne under et område på strandengen, der b…

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen!

Pressemeddelelsens kode: 5f4cb47198b2f