PRESSEMEDDELELSE: Klimarådet udgiver ny analyse om dansk olie- og gasindvinding på torsdag

Pressemeddelelse Klimaraadet Logo 800x500 1

Torsdag
d. 4. juni udgiver Klimarådet en ny analyse, der forholder sig til,
hvorvidt Danmark bør gennemføre 8. udbudsrunde og evt. senere
efterforskning af olie og gas i Nordsøen.

Klima-,
energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har bedt Klimarådet om at
undersøge den nationale og globale klimaeffekt ved 8. udbudsrunde.
Ministeren har konkret efterspurgt:

”Klimarådets faglige vurdering af betydningen for den nationale
klimamålsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger…

Læs hele pressemeddelelsen her:

https://pressemeddelelse.dk/pressemeddelelser/offentlig-forvaltning-og-forsvar-socialsikring/pressemeddelelse-klimaraadet-udgiver-ny-analyse-om-dansk-olie-og-gasindvinding-paa-torsdag/?feed_id=3414&_unique_id=5ed654d2be625

Kode: 5ed654d2be693