PRESSEMEDDELELSE: Kun hver 10. ansatte i ældreplejen har 37 timers arbejdsuge

PRESSEMEDDELELSE Kun hver 10 ende ansatte i aeldreplejen har 37 timers arbejdsuge

Trods konstant fokus på udfordringerne med at få nok faglært personale i ældreplejen, er andelen af medarbejdere, der arbejder på fuldtid stadig for lav. Kommunerne skal blive langt bedre til at lære af gode erfaringer, mener FOA.

Klik på kortet for at se, hvor mange der arbejder fuldtid i de enkelte kommuner og hvor mange nye stillinger, der bliver slået op på fuldtid og deltid.

Der er kæmpe forskelle på, hvor gode kommunerne er til at få flere medarbejdere i ældreplejen til at arbej…

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen!

Pressemeddelelsens kode: 5f876025c9e2a