PRESSEMEDDELELSE: Mængden af regn og fyldte gylletanke giver store skader

Mængden af regn gennem vinteren har presset grundvandet højt op mange steder i Danmark, og det har skabt overfyldte gylletanke. Den høje grundvandsstand og de store mængder af gylle øger risikoen for at skade landmændenes gylletank ifølge Topdanmark.

Fyldte gylletanke i Danmark. Foto: Knud Erik Christensen/colourbox.

Flere måneder med massive regnmængder har betydet, at markerne fort-sat
står under vand og dermed er for våde til, at landmændene kan køre ud og
sprede gylle på ma…

Læs hele pressemeddelelsen her:

PRESSEMEDDELELSE: Mængden af regn og fyldte gylletanke giver store skader

Kode: 5e7a391858b4d

Pressemeddelelser