PRESSEMEDDELELSE: Ni nøgletal om Danmark og USA

Pressemeddelelse Danmarks Statistik Logo

Bruttonationalproduktet
i USA er relativt højere end i Danmark. Det samme gælder
indkomstuligheden og drabsraten. Omvendt er det offentlige forbrug og
skattetrykket højere i Danmark end i USA.

Danmarks Statistik har samlet ni nøgletal, der beskriver forskelle og ligheder på Danmark og USA. 
Tallene viser, at vi kan forventes at leve i nogenlunde lige mange år i
gennemsnit, få nogenlunde lige mange børn, og at nogenlunde lige mange
relativt til indbyggetallet går på arbejde i de to…

Læs hele pressemeddelelsen her:

PRESSEMEDDELELSE: Ni nøgletal om Danmark og USA

Kode: 5ea68a7795d50