PRESSEMEDDELELSE – ZTLment indtræder i FT Lab for at teste afvikling af betalinger ved brug af blockchain

Pressemeddelelse Finanstilsynet Logo

ZTLment ønsker at gennemføre betalinger ved brug af en af virksomheden udviklet smartkontraktløsning. Testen skal give et dybere indblik i betryggende brug af blockchain og smartkontrakter til at afvikle betalinger decentralt.

ZTLments forretningsmodel er en ny måde at understøtte afviklingen af betalinger på.

Under testforløbet skal det afklares, hvordan betalingsløsninger baseret på smartkontrakter kan håndteres indenfor rammerne af den finansielle lovgivning. Potentialet og risiciene v…

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen!

Pressemeddelelsens kode: 60818f1a40465